29 August 2017

Tirana

Tirana BUMK'ART 2

BUNK'ART 2 "Objekti Shtylla" - Ish bunkeri antibërthamor i Ministrisë së Brëndshme
/ Bunk'Art 2 - Former Antiatomic Bunker of Ministry of Internal Affairs
Nata e ndricuar në Bunk'Art 2 / Illuminated night at Bunk'Art 2

No comments: