27 February 2016

Skopje

Skopje

Fountain Philip II of Macedon

26 February 2016

Skopje

Skopje - Macedonia

Fountain Alexander the Great

22 February 2016

Gjirokastra

Gjirokastra

SHQIPËRIA - ALBANIA
PAMJE NGA GJIROKASTRA
VIEW FROM GJIROKASTRA

21 February 2016

Gjirokastra

Gjirokastra

SHQIPËRIA - ALBANIA
PAMJE NGA GJIROKASTRA
VIEW FROM GJIROKASTRA

20 February 2016

Berat

Berati

SHQIPËRIA - ALBANIA
PAMJE E LAGJES KALA
VIEW FROM KALA QUARTER

19 February 2016

Elbasan

Elbasani

SHQIPËRIA - ALBANIA
PAMJE NGA ELBASANI
VIEW FROM ELBASANI

18 February 2016

Vjosa River

Vjosa River

SHQIPERIA - ALBANIA
LUMI I VJOSES, TEPELENE.
VJOSA RIVER, TEPELENA.

17 February 2016

Kruja

Kruja

SHQIPERIA - ALBANIA
PAMJE E BRENDESHME E KALASE. KRUJA.
INSIDE VIEW OF THE CASTLE. KRUJA.

16 February 2016

Kruja

Kruja

SHQIPËRIA - ALBANIA
KALAJA E KRUJËS (shk. V-VI e.r.)
KRUJA CASTLE (cen. V-VI AD)

15 February 2016

Kruja

Kruja

SHQIPËRIA - ALBANIA
KALAJA E KRUJËS
THE CASTLE OF KRUJA

14 February 2016

Kruja

Kruja

SHQIPËRIA - ALBANIA
KALAJA E KRUJËS DHE PAZARI I VJETËR
KRUJA CASTLE AND THE OLD MARKET

13 February 2016

Durrës

Durrës

SHQIPËRIA - ALBANIA
PAMJE NGA DURRËSI
VIEW FROM DURRESI

12 February 2016

Tirana

Tirana

SHQIPËRIA - ALBANIA
LIQENI; PARK KOMBËTAR
THE LAKE; NATIONAL PARK

11 February 2016

Tirana

Tirana

SHQIPËRIA - ALBANIA
PAMJE NGA TIRANA
VIEW FROM TIRANA

10 February 2016

Tirana

Tirana

SHQIPËRIA - ALBANIA
PAMJE NGA TIRANA
VIEW FROM TIRANA

09 February 2016

Tirana

Tirana

SHQIPËRIA - ALBANIA
PAMJE NGA TIRANA
VIEW FROM TIRANA

08 February 2016

Tirana

Tirana

SHQIPËRIA - ALBANIA
PAMJE NGA TIRANA
VIEW FROM TIRANA

07 February 2016

Albania

Albania

SHQIPËRIA - ALBANIA
DISA KËSHTJELLA NË SHQIPËRI
(Porto Palermo, Berat, Shkodër, Krujë)
ALBANIAN CASTLES
(Porto Palermo, Berati, Shkdra, Kruja)

06 February 2016

Albania

Albania

SHQIPËRIA - ALBANIA
SHQIPËRIA, QYTETE TË ANTIKITETIT
ALBANIA; ANCIENT CITIES

05 February 2016

Albania

Albania

Shqipëria - Albania

Albania,
a beautiful nature
a powerful spirit.