25 August 2017

Tirana

Tirana BUNK'ART 2

BUNK'ART 2 "Objekti Shtylla" - Ish bunkeri antibërthamor i Ministrisë së Brëndshme
/ Bunk'Art 2 - Former Antiatomic Bunker of Ministry of Internal Affairs
Kulla e Bunk'Art 2 dhe Kulla e Sahatit / Bunk'Art 2 Tower and the clock tower of Tirana

No comments: