26 August 2017

Tirana

Tirana BUNK'ART 2

BUNK'ART 2 "Objekti Shtylla" - Ish bunkeri antibërthamor i Ministrisë së Brëndshme
/ Bunk'Art 2 - Former Antiatomic Bunker of Ministry of Internal Affairs
Hyrja e Bunk'Art 2 entrance

No comments: