27 March 2016

Gračanica monastery

Манастир Грачаница

GRACANICA Monastery
Monastery church The Dormition of Holy Virgin, 14th-century

26 March 2016

Gračanica monastery

Манастир Грачаница

GRACANICA Monastery
Monastery church The Dormition of Holy Virgin, 14-century

25 March 2016

Gračanica monastery

Манастир Грачаница

GRACANICA Monastery
Monastery church The Dormition of Holy Virgin, 14th-century

23 March 2016

Peja

Wonders of Peja Nature


22 March 2016

21 March 2016

20 March 2016

17 March 2016

Prizren

Prizren

The Clock Tower, Nënkalaja, The Museum of Albanian League
Sahat kulla, Nënkalaja, Muze i Lidhjes Shqiptare

16 March 2016

Prizren

Prizren

The Clock Tower, View from castle and Saraç's Quarter
Sahat kulla, Pamje prej kalasë, lagjja e Saraçëve

15 March 2016

Prizren

Prizren

Prizren, Turkish Bathroom
Prizren, Hamami

13 March 2016

Prishtina

Prishtina

Prishtina, pamje nga lart dhe Newborn monumenti i Pavarësisë
Prishtina, view from air and Newborn the Monument of Indipendence

12 March 2016

Prishtina

Prishtina

Prishtina

11 March 2016

Prishtina

Prishtina

Prishtina

10 March 2016

Prishtina

Prishtina

PAMJE NGA PRISHTINA - KOSOVE
VIEW OF PRISHTINA - KOSOVE

09 March 2016

Prishtina

Prishtina

Pamje nga Prishtina
View of Prishtina

08 March 2016

Prishtina

Prishtina

Prishtina, Sahat kulla, Sheshi Skenderbeu, Biblioteka Kombëtare dhe Sheshi Ibrahim Rugova.
Prishtina, The tower clock, Skenderbeu Square, National Library and Rugova Square.

07 March 2016

Prishtina

Prishtina

PAMJA NGA PRISHTINA
VIEW OF PRISHTINA-KOSOVE

06 March 2016

Kosovo

Kosovo

Catholic church Our Lady f Perpetual Succour, Halvetia Tekke,
Saraç's Mosque, Tomb of Sultan Murad and Deçan Monastery.
Kisha katolike Zonja Ndihmëtare, Tyrbja e halvetive dhe Xhamia e
Saraçëve, Tyrbja e Sultan Muratit dhe Manastiri i Deçanit.

05 March 2016

Kosovo

Kosova

Ulpiana & Novoberda
Ulpiana dhe Novobërda

03 March 2016

02 March 2016

01 March 2016