16 February 2016

Kruja

Kruja

SHQIPËRIA - ALBANIA
KALAJA E KRUJËS (shk. V-VI e.r.)
KRUJA CASTLE (cen. V-VI AD)

No comments: