13 February 2016

Durrës

Durrës

SHQIPËRIA - ALBANIA
PAMJE NGA DURRËSI
VIEW FROM DURRESI

No comments: