20 February 2016

Berat

Berati

SHQIPËRIA - ALBANIA
PAMJE E LAGJES KALA
VIEW FROM KALA QUARTER

No comments: