17 March 2016

Prizren

Prizren

The Clock Tower, Nënkalaja, The Museum of Albanian League
Sahat kulla, Nënkalaja, Muze i Lidhjes Shqiptare

No comments: