15 February 2006

Paradyż

Paradyż


Paradyż - pocysterski zespół klasztorny, znajdujący się we wsi Gościkowo w połowie drogi z Zielonej Góry do Gorzowa Wlkp. jest jednym z najbardziej urokliwych zakątków Ziemi Lubuskiej.
Cystersi wznosząc w XIII wieku swój klasztor nazwali to miejsce "Paradisus Sanctae Mariae", co w języku polskim oznacza "Raj Matki Bożej".
Obecnie znajduje się tutaj Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu).
Gościom Paradyża udostępniony jest do zwiedzania kościół, muzeum oraz przyległe ogrody. Kościół jest budowlą bazylikową, trójnawową o późnobarokowej architekturze zewnŁtrznej. W nawach kościoła znajduje się wiele zabytków sztuki sakralnej. W kaplicy Matki Boskiej Paradyskiej obraz "Matka Boża - ozdoba Paradyża". W muzeum wiele ciekawych eksponatów, m.in. ornat podarowany przez Jana Pawła II, dokumenty, starodruki, portret trumienny przeora Augustyna Dobrowolskiego.
Informacje o możliwości zwiedzania zespołu poklasztornego i muzeum pod nr tel. (068) 381 10 21 lub (095) 741 27 09.
W budynku przy furcie "Cafe-Paradyż", gdzie można odpocząć pamiątki z tego niezwykłego miejsca.

No comments: