10 February 2006

Międzyrzecz

Międzyrzecz Wielkopolski

Międzyrzecz Wielkopolski

Gród warowny za czasów Bolesława Chrobrego,
potem siedziba kasztelanii. Dla wzmocnienia pogranicza
królestwa Kazimierz Wielki wznosi zamek i ustanawia starostwo grodowe.
Od XV w. ośrodek handlu i sukiennictwa.
Widok ogólny. Ratusz klasycystyczny. Plac Armii Czerwonej.
Gotycki zamek Kazimierza Wielkiego (XIV - XVI w.), odrestaurowany w
latach 1953 - 1964.
Muzeum - dawny budynek starostwa (1719).


No comments: