21 September 2014

Şəki

Şəki


Şəki - Shaki
Şəki xanlarının sarayı. Döyüş səhnəsi.
The Palace of Shaki Khans. The battle scene.

No comments: