08 April 2011

Kyushu - Kagoshima

Kagoshima

KIRISHIMA: KAGOSHIMA KYUSHU

九州・鹿児島県 ツツジの花と高千穂の峰

SAKURAJIMA: KAGOSHIMA KYUSHU

九州・鹿児島県 朝の桜島噴煙

NAGASAKIBANA: KAGOSHIMA KYUSHU

九州・鹿児島県 本土最南端長崎鼻より開聞岳


No comments: