17 November 2008

Moscow Metro - postcard set - NOVOKUZNETSKAYA

Moscow Metro
Novokuznetskaya / Новокузнецкая

Novokuznetskaya metro station. 1943.

No comments: